Mở mã bảo vệ iPad iP4/4S 5 5C 5S OK

In

Mở bảo vệ all iPad iP4/4S 5 5C 5S

Trừ iPad 2

7.1.2 #sthash.TWtkqCTX.dpuf

Box cho iPad iPhone Remove Passcode mới tự động

Nhận mở Passcode và Disable iPad iPhone code

Cho iPad iPhone 4/4S 5 5C 5S : Thời gian từ 1-24h

7.1.2 #sthash.TWtkqCTX.dpuf

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 12 2014 21:51 )